มาทำความรู้จักกับทีมแพทย์อเมริกันบอร์ด ABHRS

ประวัติแพทย์

เพราะการปลูกผมที่ The skin clinic  เราดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมที่มีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ได้รับการยอมรับและมี Certificate การันตีมากมายจากหลักสูตรการปลูกผม FUE, DHI, Long Hair, FUT  ของยุโรปและเอเชีย เป็นทีมแพทย์ที่ไม่หยุดการพัฒนา อีกทั้งยังมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยปลอดภัยได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องเส้นผม มีการออกแบบทรงผมให้เข้ากับรูปหน้าของแต่ละท่านอย่างเป็นธรรมชาติ ครบเครื่องทุกเทคนิคของการดูเเลเส้นผมอย่างแท้จริง จึงมั่นใจได้ในผลลัพธ์หลังทำจากผู้เข้าใช้บริการมากกว่า 5,000 เคส พร้อมการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง เรามาทำความรู้จักกับทีมแพทย์เรากันค่ะ

· Diplomate of the American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์การปลูกถ่ายเซลล์รากผม ประเทศสหรัฐอเมริกา

·   Diploma in dermatology. University of Wales. United Kingdom
ประกาศนียบัตรด้านผิวหนัง มหาวิทยาลัยเวลส์ สหราชอาณาจักร

·   Board certified in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine
วุฒิบัตรด้านความงาม จาก American Academy of Aesthetic Medicine

·   Certificate in Hair Transplant, Saint Louis University School of Medicine, USA.
ประกาศนียบัตรด้านศัลยศาสตร์การปลูกย้ายเซลล์รากผม มหาวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา

·   Certificate in hair restoration FUE method, London hair restoration training A
ศนียบัตรด้านการปลูกย้ายเซลล์รากผม จาก London Hair Restoration Training Academy

·  Fellowship in hair restoration surgery, Korean college of cosmetic surgery
จบหลักสูตรศัลยกรรมปลูกย้ายรากผม วิทยาลัยศัลยกรรมความงามสาธารณรัฐเกาหลี

·  Diploma of Cosmetic Surgery, Korean College of Cosmetic Surgery
ประกาศนียบัตรด้านศัลยกรรมความงาม วิทยาลัยศัลยกรรมความงามสาธารณรัฐเกาหลี

·   Associate Member of the International Society of Hair Restoration Surgery
เป็นสมาชิกสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ (ISHRS)

Education and Traning
-Doctor of Medicine, Chulalongkorn University
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-Master in Dermatology (Mahidol University)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา (ด้านผิวหนัง) มหาวิทยาลัยมหิดล

· Fellow in Dermatosurgery (Ramathibodi Hospital)
จบหลักสูตรด้านศัลยศาสตร์ตจวิทยา (ด้านผิวหนัง) มหาวิทยาลัยมหิดล

. Certificated in Hair Transplants Surgery (ISHRS)
ประกาศนียบัตรด้านการปลูกย้ายเซลล์รากผม สมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ

Education and Training

-Board Certified in Aesthetic Medicine (American Academy of Aesthetic Medicine)
วุฒิบัตรด้านความงาม จาก American Academy of Aesthetic Medicine

– Diploma in Dermatology (JICA, JAPAN)
ประกาศนียบัตรด้านตจวิทยา (ด้านผิวหนัง)

– Fellowship in Cutaneous and Laser Surgery (Skin Institute)
ประกาศนียบัตรด้านศัลยกรรมผิวหนังด้วยเลเซอร์ สถาบันโรคผิวหนัง

– Clinical Fellowship in Cosmetic Curgery (Korean College of Cosmetic Surgery, KCCS)

-Certificated in Hair Transplants Surgery (ISHRS)
ประกาศนียบัตรด้านการปลูกย้ายเซลล์รากผม สมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ

Education and Training

-Doctor of Medicine. Thammasat University
แพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-Diploma in Aesthetic Medicine (American Academy of Aesthetic Medicine)
วุฒิบัตรด้านความงาม จาก American Academy of Aesthetic Medicine

-Diploma in Dermatology (JICA, JAPAN)
ประกาศนียบัตรด้านตจวิทยา (ด้านผิวหนัง)

-Fellowship in Cutaneous and Laser Surgery (Skin Institute)
ประกาศนียบัตรด้านศัลยกรรมผิวหนังด้วยเลเซอร์ สถาบันโรคผิวหนัง

Education and Training

– Certificate in aesthetic medicine, American Academy of Aesthetic Medicine
– Diploma in aesthetic medicine, American Academy of Aesthetic Medicine
– Certificate of intensive course on Aesthetic Dermatology, Mae Fah Luang University
– Certificate of attendance The IMCAS Asia 2010
– Certificate of completion for the newest Breast surgery and cosmetic surgery at Mega Plastic Surgery Academy center in Korea
– Certificate of completion for the newest Hair Transplantation and cosmetic surgery at Mega Plastic Surgery Academy center in Korea